Huvudmeny:

Styrelsen 2017

Ordförande
Gunilla Forsberg
070-6610914
denice.gunilla(@)gmail.com

OBS! Om du vill maila någon av oss så använd inte parenteserna. De finns där för att vi inte vill ha spam till våra e-mailadresser.

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Lena Yndestig

lena.yndestig(@)hotmail.se

Kassör
Linn Thunlind

thunlind(@)gmail.com
072-227 71 97

Revisor
Sofia Johnels
Thea Krutrök

Ordinarie ledamot

Åsa Öberg
070-216 90 10
asaoberg@live.se

Suppleant

vakant

Suppleant
vakant

MH- och korningssektorn
Gunilla Forsberg

Gunbritt Lagerkvist

 

Webbansvarig

Gunilla Forsberg

Utställningsansvarig

Styrelsen

LO-rutan
Lena Yndestig

Valberedning
Gun-Britt Lagerkvist (sammankallade)
gunbritt_lagerkvist(@)hotmail.com