Huvudmeny:

Sök

 • Arkiv

 • Boxerklubben i Sverige

  Övriga länkar

  Full fart mot årsmötet……

  KOM IHÅG!
  Årsmöte den 13 februari 2016, klockan 15.00
  Lokal: Studiefrämjandet, Ridvägen 5, Umeå

  Här kommer handlingarna:

  Dagordning för Svenska Boxerklubben, Övre Norrlands lokalområde

  Årsmöte 13 februari 2016

        1 Fastställande av röstlängd

   

  • 2 Val av mötesordförande

   

  • 3 Val av sekreterare för mötet

   

  • 4 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

   

  • 5 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

   

  • 6 Fastställande av dagordning

   

  • 7 Styrelsens berättelse över det förflutna verksamhetsåret

   

  • 8 Revisorernas berättelse över det förflutna verksamhetsåret

   

  • 9 Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomisk disposition

   

  • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

   

  • 11 Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

   

  • 12 Beslut i ärenden enligt punkt 11

   

  • 13 Val av: a) ordförande, 1 år
  1. b) kassör, 2 år
  2. sekreterare, 2 år
  3. 1 ledamot, 2 år
  4. beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (Kajsa Larsson, Håkan Persson, båda pågående mandatperiod)
  5. Två revisorer, 1 år
  6. Ombud till Boxerklubbens kongress
  7. MH- och korningssektor
  8. Webbansvarig
  9. LO-rutan
  10. Kontaktombud: Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Lycksele och Umeå
  11. Valberedning: 1 sammankallande 1 år, 2 ledamöter 2 år

   

   

  • 14 Beslut om omedelbar justering av punkt 13

   

  • 15 Övriga frågor
  • införande av obligatorisk spondylosröntgen och hjärtundersökning av boxer

   

  • 16 Mötet avslutas

   

  DSC_0733-Redigera-004

  Skriv en kommentar